Beiskolázás

Átalános iskolai beiratkozás a 2020/2021. tanévre

A Nyírmártonfalvai Általános Iskola felvételi körzete:
Nyírmártonfalva Község közigazgatási területe

Tájékoztató szülő és törvényes képviselő részére a beiskolázásról


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a kötelező tanórai foglalkozások részét képező etika óra helyett gyermekük számára az Országgyűlés által elismert egyházak által folytatott hit-és erkölcstanoktatást választhatnak. A szülőnek nyilatkoznia kell választásáról, hit-és erkölcstan oktatás választása esetén meg kell nevezni a választott egyházat is.

2019. március 6-án 16:00 órától szeretettel várjuk Önöket a 2019/2020-as tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatos tájékoztatóra.

Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak választható helyi listája
Egyházi jogi személyek képviselőinek neve és elérhetősége
Nyilatkozat